Vi skall minimera effekterna av ingrepp i natur och biologisk mångfald

Vi skall engagera alla anställda i miljöfrågor genom målinriktat ledarskap, utbildning och fortlöpande dialog. Vår verksamhet styrs av ett väl fungerande miljöledningssystem för att nå uppställda mål samt ständiga förbättringar av miljöprestanda. Vi skall uppnå eller överträffa lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet. I miljöfrågor skall vi aktivt samarbeta med kunder, leverantörer och andra intressenter. Vi skall öppet redovisa vårt miljöarbete.

Har ni frågor kring vårt miljöarbete så tveka inte på att ta kontakt med oss direkt!