Nybyggnation på Ekerö

Just nu pågår en nybyggnation ute på Ekerö ut av bostadshus för kunds räkning

Vi hjälper gärna dig med din nybyggnation och vi är vana att arbeta nära dig som beställare och vara dig behjälplig hela vägen. Vi är vana att arbeta i rollen som totalentreprenör och vara behjälpliga med all planering från bygglovshandlingar till färdig byggrätt. Vi utför allt arbete från etablering av valfri husgrund till färdigt hus och tomtplanering. Just nu bygger vi ett nytt hus för kunds räkning på Ekerö.

Kontakta oss gärna för att besöka oss på plats för att få en känsla över hur vi arbetar och vilka vi är som utför jobbet!