Tillbyggnad på hus

Sista takpannorna, sedan är det taktätt!
Tillbyggnad på Ingarö. Ska ni bygga till eller bygg om eller bygga nytt? Kanske funderar ni på att uppföra ett Attefallshus på tomten?
Vi hjälper Er gärna från planering till nyckelfärdigt.
Kontakta GLK för vidare info.

Tel 0702424507