Vårt Team

Namn

Namn

Snickare

Namn

Namn

Snickare

Namn

Namn

Snickare

Håkan Peldan

Håkan Peldan

Projektansvarig platschef

Håkan har arbetat som projektledare och projektansvarig för nybyggnation och renoveringar under många år och älskar att nå beställarens målsättning i tid och resultat.

Joakim Fjelldal

Joakim Fjelldal

Projektledare

oakim har arbetat i många år med både nybyggnation & renoveringar, hans starka sida förutom projektledning är inredning & finsnickeri, möbeldesign.

Namn

Namn

Snickare

Lars Roxnäs

Lars Roxnäs

Vd & projektledning

Lars har 21-års erfarenhet av nybyggnation och renovering. Han har en bred kunskap inom branschen vilket gör att inget projekt är för stort eller litet.

Urban Persson

Urban Persson

Ordförande

Urban har utvecklat fastigheter och företag i många år och tillför GLK mycket med sin förmåga att driva och utveckla företag i rätt riktning