Tomas Björk

Vårt hus blev två!  Stort tack för alla råd från början till slut, utan er hade aldrig vår nya byggnad blivit så bra.
Tomas & Katrin
Täby, Stockholm