Våra ledord

GLK Bygg Våra ledord

Garanti– på alla våra arbeten så lämnar vi alltid garanti, och som lägst två år på utfört arbete och på levererat material i enlighet med tillverkarnas rekommenda-tioner. På GLK Bygg så har vi ansvarsförsäkring och färdigställandeförsäkring på upp till 10 miljoner kronor. På GLK Bygg avsätter vi alltid en viss del av entreprenadssumman till en ”Garantifond” för att säkerställa att det alltid skall finnas ekonomiska medel för att kunna uppfylla ett eventuellt framtida garantiåtagande. Denna garantifond kommer att finnas redovisad i vår årsredovisning.

Leverans – Vi på GLK Bygg skall alltid leverera och hålla det vi lovar, både avseende lämnade offerter och överenskomna avtal genom att vi alltid skall vara tydliga kring vad som skall levereras och utföras samt vad som ingår i det överenskomna priset.
Våra priser skall i första hand vara fasta så att vi minimerar eventuella överraskningar. Arbete kan också ske på löpande räkning mot en överenskommen och godkänd budget.
Eventuella tillägg (ÄTA-arbeten) skall alltid bestämmas och godkännas innan arbetet utförs.

Kvalité – våra arbeten skall alltid präglas av hög kvalité, vilket gör att vi alltid strävar att välja våra medarbetare, leverantörer och samarbetspartners efter sina kunskaper och förmågan att kunna utförande sina arbeten. Som regel skall våra krav på kvalitén alltid vara högre än våra kunders förväntningar och krav. Genom att vi har som motto att alltid leverera högsta kvalité till rätt pris så skall vi vara våra kunders förstahandsval av samarbetspartner